Domácí stránka

Němčina – překlady a tlumočení

V Evropě je němčina druhým nejrozšířenějším jazykem a v Evropské unii pak zaujímá pozici nejužívanějšího mateřského jazyka. Německý jazyk je v České republice vzhledem k historicko-geografickým souvislostem druhým nejžádanějším a nejčastěji překládaným cizím jazykem.

Druhy překládaných textů

Naše společnost realizuje překlady všech druhů textů z němčiny a do němčiny. Zpracováváme překlady obecné (životopisy, novinové články, osobní i obchodní korespondenci… ), překlady úřední a právní (rodné listy, diplomy, koncesní listiny, obchodní smlouvy…), překlady komerční a prezentační (webové stránky, turistické průvodce, reklamní brožury a letáky…), jakož i překlady ekonomické a technické (účetní závěrky, auditorské zprávy, manuály, normy, certifikáty…).

Spolupracujeme z Překlady: http://www.prekladysro.cz, překlady do němčiny:http://www.prekladysro.cz/nemcina

Zvláštní oblast tvoří překlady soudní, které vyžadují kromě překladatelovy výborné znalosti německého jazyka i znalost právní terminologie a zákonů.

Našim klientům poskytujeme standardně komplexní servis. Precizně přeložené dokumenty dodáváme – vyžadují-li to okolnosti – již opatřené požadovaným stupněm úředního ověření.

U všech dokumentů našich klientů je přitom striktně dodržována povinnost zachovávání mlčenlivosti o jejich obsahu.

Typy tlumočených akcí

Z/do němčiny realizujeme tlumočení všech typů akcí (tlumočení při firemních jednáních, společenských událostech, mezinárodních kongresech, jakož i při státních návštěvách, tedy i VIP tlumočení). Zajišťujeme i tzv. soudní tlumočení z nebo do němčiny, jehož oficiální písemný zápis a potvrzení kulatým razítkem jsou nezbytné u některých úředních úkonů.

Typ tlumočené akce je určující pro výběr nejvhodnějšího druhu tlumočení (simultánní tlumočení, konsekutivní tlumočení, atd.). Podle druhu tlumočení se zvolí i vhodná tlumočnická technika.

Termíny

Překlady a tlumočení z němčiny nebo do němčiny, včetně jejich soudních forem a příslušného ověření, realizujeme standardně do 3 dnů, expresně do 2, 4, 8, 12 a 24 hodin od zadání.

 

Překlady do polštiny – mojepolština.cz , Překlady z angličtiny

 Tłumacz języka czeskiego: https://www.czeski-tlumaczenia.pl

Překlad do polštiny

Komentáře nejsou povoleny.