Dokumenty, tlumočnické úkony

Dokumenty, tlumočnické úkony

realizujeme překlady všech druhů textů z nejrozmanitějších oborů lidské činnosti. Pro ilustraci uvádíme nejčastěji zastoupené obory: bankovnictví, cestovní ruch, doprava, ekonomie, finančnictví, právo, management, marketing, obchod, průmysl (těžební, strojní, automobilový, textilní, chemický), geografie, geologie, fyzika, chemie, biologie, farmacie, lékařství, genetika, psychologie, filozofie, lingvistika, politologie, sociologie, kultura, film, hudba, divadlo, výtvarné umění, literatura a mnohé další obory.

Překládáme dokumenty nejrůznější povahy, od obchodní korespondence, účetních uzávěrek, výročních zpráv, ekonomických zpráv, podkladů pro výběrová řízení, přes smlouvy, zákony, směrnice, vyhlášky, nařízení, oficiální prohlášení, internetové prezentace, reklamní texty, propagační materiály, turistické průvodce a novinové články, až po odborné publikace a krásnou literaturu.

V rámci překladatelských služeb nabízí naše společnost rovněž soudní překlady včetně příslušných notářských a úředních ověření. Mezi nejčastěji překládané dokumenty se soudním ověřením patří například daňová přiznání právnických a fyzických osob, diplomy, koncesní listiny, lékařské zprávy, vysvědčení, notářské doložky, občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy, technické průkazy, oddací listy, bankovní výpisy a potvrzení, soudní rozhodnutí a rozsudky, úmrtní listy, výpisy z rejstříků, živnostenské listy, nejrůznější certifikáty a řada dalších.

Naše společnost realizuje tlumočení nejrůznějších druhů akcí, včetně VIP tlumočení. Uveďme kupříkladu tlumočení obchodních jednání, pracovních i osobních schůzek, seminářů, podnikových prezentací, kongresů, mezinárodních konferencí, sympozií, tlumočení tiskových konferencí, atd.

Provádíme i soudní tlumočení, a to včetně protokolárního ověření. Mezi nejčastější zakázky patří tlumočení jednání před úřady, na valných hromadách společností, při notářských zápisech, před policejními orgány, soudy, jakož i při svatebních obřadech a dalších oficiálních příležitostech.

Komentáře nejsou povoleny.