Postupy při ověřování dokumentů

Postupy při ověřování dokumentů

09. 11. 2009

Postup ověřování listin podle Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin

I. Ověřování cizích veřejných listin

Dne 16.3.1999 vstoupila pro Českou republiku v platnost Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatá v Haagu dne 5.10.1961, dále jen Úmluva. Český text Úmluvy, včetně v příloze uveřejněného závazného „Vzoru doložky o ověření apostilou“, byl Sdělením Ministerstva zahraničních věcí ČR uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 45, částka 17. V souvislosti s tím došlo ke změně a určitému zjednodušení procesu ověřování veřejných listin, jež mají být použity v těch cizích státech, které jsou smluvními státy Úmluvy a s nimiž ČR nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných mezinárodních smluv. Zjednodušení v zásadě spočívá v jediném formálním úkonu, t.j. v opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. Apostilou /apostille/, (čl. 3 odst. 1 a čl. 4 Úmluvy). Odpadá tedy další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita.Orgánem pověřeným podle čl. 6 Úmluvy opatřit ověřovanou listinu Apostilou je v České republice: a) pro listiny vydávané justičními orgány, včetně listin vydávaných nebo ověřovaných notáři: Ministerstvo spravedlnosti ČR – mezinárodní odbor, b) pro ostatní listiny vydávané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány: Ministerstvo zahraničních věcí ČR – konzulární odbor.

Seznam smluvních států Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin:

 1. Albánie
 2. Andorra
 3. Antigua a Barbuda
 4. Argentina
 5. Arménie
 6. Austrálie
 7. Ázerbajdžán
 8. Bahamy
 9. Barbados
 10. Belgie
 11. Belize
 12. Bělorusko
 13. Bosna a Hercegovina
 14. Botswana
 15. Brunej Darussalam
 16. Bulharsko
 17. bývalá Jugoslávská republika Makedonie
 18. Cookovy ostrovy
 19. Česká republika
 20. Čína – pouze Hong Kong a Macao
 21. Dominika
 22. Ekvádor
 23. Estonsko
 24. Fidži
 25. Finsko
 26. Francie + Francouzská Polynesie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna
 27. Grenada – od 7. dubna 2002 (do tohoto data vedena pod Velkou Británií)
 28. Honduras
 29. Chorvatsko
 30. Indie
 31. Irsko
 32. Island
 33. Itálie
 34. Izrael
 35. Japonsko
 36. JAR
 37. Kazachstán
 38. Kolumbie
 39. Kypr
 40. Lesotho
 41. Libérie
 42. Lichtenštejnsko
 43. Litva
 44. Lotyšsko
 45. Lucembursko
 46. Maďarsko
 47. Malawi
 48. Malta
 49. Marshallovy ostrovy
 50. Mauricius
 51. Mexiko
 52. Monako
 53. Namibie
 54. Německo
 55. Niue
 56. Nizozemí + Nizozemské Antily, Aruba
 57. Norsko
 58. Nový Zéland
 59. Panama
 60. Polsko
 61. Portugalsko + Angola, Mosambik
 62. Rakousko
 63. Rumunsko
 64. Ruská federace
 65. Řecko
 66. Salvador
 67. Samoa
 68. San Marino
 69. Seychely
 70. Slovensko
 71. Slovinsko
 72. Srbsko a Černá Hora
 73. Surinam
 74. Svatá Lucie
 75. Svatý Kryštof a Nevis
 76. Svatý Vincenc a Grenadiny
 77. Svazijsko
 78. Španělsko
 79. Švédsko
 80. Švýcarsko
 81. Tonga
 82. Trininad a Tobago
 83. Turecko
 84. USA + Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States)
 85. Ukrajina
 86. Velká Británie + Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, Brititish Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands
 87. Venezuela

II. Vyšší ověření listin (tzv. superlegalizace) podle § 62 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním

Tento způsob ověření platí pro listiny, jež mají být použity ve státech, s nimiž nemá ČR sjednáno osvobození od vyššího ověření prostřednictvím dvoustranné mezinárodní smlouvy a které nejsou členskými státy shora citované Úmluvy. U justičních listin a listin vydávaných nebo ověřovaných notáři superlegalizaci provádí Ministerstvo spravedlnosti ČR. Poté následuje další vyšší ověření Ministerstvem zahraničních věcí ČR a navazující ověření zastupitelským úřadem toho státu, kde má být listina použita. U listin vydávaných nebo ověřených orgány státní správy toto vyšší ověření provádí přímo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a pak následuje ověření příslušným zastupitelským úřadem.

Seznam států, s nimiž má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od vyššího ověření :

 1. Afghánistán – č. 44/1983 Sb.
 2. Albánie – č. 97/1960 Sb.
 3. Alžírsko – č. 17/1984 Sb.
 4. Belgie – č. 59/1986 Sb.
 5. Bulharsko – č. 3/1978 Sb.
 6. Francie – č. 83/1985 Sb.
 7. Itálie – č. 508/1990 Sb. – pouze listiny vyhotovené v souvislosti s dožádáním soudu
 8. Jemen – č. 76/1990 Sb.
 9. Jugoslávie – č. 207/1964 Sb. – platí pro všechny nástupnické státy po bývalé SFRJ.
 10. Korea (KLDR) – č. 93/1989 Sb.
 11. Kuba – č. 80/1981 Sb.
 12. Kypr – č. 96/1983 Sb.
 13. Maďarsko – č. 63/1990 Sb.
 14. Mongolsko – č. 106/1978 Sb.
 15. Polsko – č. 42/1989 Sb.
 16. Portugalsko – č. 22/1931 Sb.
 17. Rakousko – č. 9/1963 Sb.
 18. Rumunsko – č. 1/1996 Sb.
 19. bývalý SSSR – č. 95/1983 Sb. – do Smlouvy sukcedovaly pouze Ruská federace a Bělorusko. Ostatní nástupnické státy sukcesi do Smlouvy nepotvrdily, proto je třeba, aby listiny do těchto států byly buď ověřovány Apostilou (viz seznam států výše) nebo superlegalizovány.
 20. Řecko – č. 102/1983 Sb.
 21. Slovensko – č. 209/1993 Sb.
 22. Sýrie – č. 8/1985 Sb.
 23. Španělsko – č. 6/1989 Sb.
 24. Švýcarsko – č. 9/1928 Sb.
 25. Ukrajina – č. 123/2002 Sb.m.s.
 26. Uzbekistán – č. 133/2003 Sb.m.s.
 27. Vietnam – č. 98/1984 Sb.

Doporučujeme zjistit si, jaká ověření na vás bude příslušný cizí úřad nebo orgán požadovat, protože dochází i k případům, kdy cizí úřady (orgány) nerespektují ustanovení výše citovaných mezinárodních smluv a požadují např. vyšší ověření listin i tam, kde je sjednáno mezinárodní smlouvou osvobození od vyššího ověření.

Komentáře nejsou povoleny.