Překlady

Překlady

Společnost prostřednictvím své rozsáhlé sítě interních a externích překladatelů zajišťuje překlady všech druhů textů. Konkrétně se jedná například o obchodní korespondenci, ekonomické zprávy, smlouvy, zákony, směrnice, normativní literaturu, dokumenty ISO, lékařské zprávy, dále také propagační materiály, turistické průvodce, novinové články, odbornou i krásnou literaturu a mnoho dalších, včetně tzv. soudních překladů.

Jazyky

Překlady všech druhů textů provádíme do více než 40 jazyků a do jejich vzájemných kombinací. Nejžádanějšími jazyky jsou přitom angličtina, němčina, španělština, ruština a francouzština.

Obory

Naše překladatelská činnost postihuje rozsáhlé spektrum společenských, vědních a technických disciplín. Překládáme tak texty pocházející z bankovnictví, ekonomie, dopravy, cestovního ruchu, strojírenství, energetiky, těžebního nebo textilního průmyslu, ale také farmaceutického průmyslu, medicíny, práva, filozofie, kultury, umění, historie, sociologie, politologie, psychologie a z mnoha dalších oborů.

Kvalita

Kvalita překládaných textů je zaručena nejen špičkovou prací našich interních a externích překladatelů, ale i dvojitou výstupní kontrolou. Ta zahrnuje revizi gramatickou, pravopisnou a stylistickou a dále pak jazykovou korekci rodilým mluvčím daného jazyka. Zachování odborné terminologie zajišťují naši odborní spolupracovníci z konkrétního oboru. Moderní překladatelské nástroje CAT (Trados, Transit) jsou samozřejmou součástí procesu zpracování překladu. Na kvalitě překladu se významně podílí i jeho finální grafická podoba, a tak i jí věnujeme náležitou pozornost.

Termíny vyhotovení

Překlady všech druhů textů do všech jazyků standardně vyhotovujeme do 3 dnů, expresně pak do 2, 4, 8, 12 a 24 hodin od zadání.

Způsob dodání

Zadávané texty přijímáme v libovolné formě (tedy v tištěné podobě, faxem, e-mailem či na datových nosičích). Forma vyhotoveného překladu a způsob dodání jsou zcela individuálně přizpůsobovány přáním klientů.

Napsat komentář