Profil společnosti

Profil společnosti

Naše společnost  nabízí svým zákazníkům kvalitní a profesionální překladatelské, tlumočnické a průvodcovské služby, a to ve více než 40 jazycích. Naše služby jsou Vám k dispozici v České republice i zahraničí.

Překlady

Provádíme překlady všech druhů textů (právní ekonomické, technické texty, normy, průvodcovská literatura, publicistika, reklamní prospekty, atd.). Menší měrou je zastoupena i triviální a krásná literatura.
Kromě překladů samotných zajišťujeme i grafické zpracování textů, přepisy a korektury.

Tlumočení

Realizujeme konsekutivní i simultánní tlumočení, vč. VIP tlumočení a kongresového tlumočení. Konkrétně se jedná např. o tlumočení obchodních jednání, technických školení, tiskových konferencí, projevů, prezentací, workshopů, konferencí či kongresů.
Akce kongresového a konferenčního typu zajišťujeme i formou „na klíč“, tj. dodáváme nejenom tlumočníky, ale i  hostesky, průvodce, tlumočnickou techniku, atd.

Soudní překlady a tlumočení

Soudní překlady /překlady s ověřením, úřední překlady/ a soudní /úřední/ tlumočení zajišťujeme ve všech v České republice oficiálně registrovaných jazycích, a to včetně notářského ověření, vyššího ověření, legalizace, superlegalizace, apostily /apostille/, atd.

Průvodcovské služby

Průvodcovské služby poskytujeme na území celé České republiky i v zahraničí. Zajišťujeme i dopravu, asistenční služby a ubytování.

Kvalita

Při naší práci klademe velký důraz na kvalitu našich služeb. Všechny námi poskytované služby jsou průběžně kontrolovány dle vypracované metodiky. Neustále zdokonalujeme náš systém managementu jakosti a optimalizujeme sledování zakázek a kvality námi poskytovaných služeb. Uplatňujeme dvoustupňovou výstupní kontrolu.

Záruka

  • vysokou kvalitu a přidanou hodnotu svých služeb
  • individuální a profesionální přístup k zákazníkům
  • flexibilitu a rychlost při realizaci zakázek
  • komplexnost služeb
  • prvotřídní technické a odborné zázemí
Těšíme se, že vám budeme moci nabídnout naše služby, rychle a efektivně tak, abychom vám byli nápomocni při realizaci Vašich projektů a cílů a zároveň naplnili vaše právem vysoká očekávání a požadavky.


Komentáře nejsou povoleny.