Soudní překlady

Soudní překlady

Společnost  zajišťuje komplexní překladatelský a tlumočnický servis v rámci soudních překladů a soudního tlumočení, a to včetně požadovaných ověření a úředních úkonů spojených s uznáním platnosti překládaných dokumentů.

Soudní překlady dokumentů jsou určeny jako podklady pro úřední úkony. Z toho vyplývá jejich oficiální charakter a nároky na zpracování. Využívají se v případě, kdy jazyk originálního dokumentu není shodný s úředním jazykem instituce či úřadu, kterému má být daný dokument předložen. Zpravidla se tedy jedná o úřední dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy, daňová přiznání právnických i fyzických osob, diplomy, vysvědčení, lékařské zprávy, osvědčení, pasy, plné moci, řidičské a technické průkazy, smlouvy, rozsudky, živnostenské listy a další.

Aby byl přeložený dokument plně akceptován příslušným úřadem, musí být soudní překlad, jindy též označovaný jako úřední překlad, právní překlad nebo ověřený překlad, opatřen příslušnými ověřeními.

Zajišťujeme nejen soudní ověření překladů, ale i tzv. vyšší ověření, legalizaci, superlegalizaci, Apostilu (Apostille). Námi zpracované dokumenty splňují všechny formální požadavky státních orgánů České republiky i zahraničních úřadů v souvislosti s úředními dokumenty a jejich překlady pro účely vybraných úředních úkonů.

Jazyky

Soudní překlady a soudní tlumočení realizujeme do více než 40 jazyků a jejich vzájemných kombinací. Nejčastěji překládanými a tlumočenými jazyky jsou přitom angličtina, němčina, španělština, ruština a francouzština.

Termíny

Vyhotovení soudních překladů a realizace soudních tlumočení provádíme standardně do 3 dnů, expresně pak do 2, 4, 8, 12 a 24 hodin.

Komentáře nejsou povoleny.