Soudní tlumočení

Soudní tlumočení

Společnost zajišťuje komplexní překladatelský a tlumočnický servis v rámci soudních překladů a soudního tlumočení včetně požadovaných ověření a úředních náležitostí spojených s uznáním platnosti překládaných dokumentů a tlumočnických úkonů.

Soudní tlumočení, rovněž nazývané úřední tlumočení či tlumočení s ověřením, patří mezi nejnáročnější obory lidské činnosti. Soudního tlumočení se využívá především při komunikaci s úřady, soudy, policejními orgány a mezinárodními institucemi. Soudní tlumočník zaručuje správnost a věrohodnost tlumočeného mluveného projevu do příslušného cílového jazyka.

Tlumočnický úkon ověřuje soudní tlumočník připojením doložky a otisku kulatého razítka pod protokol dokumentující daný úkon. Dokument nesoucí toto ověření splňuje požadavky a nároky státních orgánů České republiky pro účely vybraných úředních úkonů.

Z profesního hlediska klade soudní tlumočení vysoké nároky na kvalifikaci, jazykové a odborné znalosti tlumočníka, včetně znalostí speciální terminologie. Neméně podstatnou roli při soudním tlumočení hrají i morální a charakterové vlastnosti tlumočníka. K nim patří i respektování zásad zachování mlčenlivosti o skutečnostech podléhajících utajení.

Jazyky

Soudní překlady a soudní tlumočení realizujeme do více než 40 jazyků a jejich vzájemných kombinací. Nejčastěji překládanými a tlumočenými jazyky jsou angličtina, němčina, španělština, ruština a francouzština.

Termíny

Vyhotovení soudních překladů a realizace soudních tlumočení provádíme standardně do 3 dnů, expresně pak do 2, 4, 8, 12 a 24 hodin.

Komentáře nejsou povoleny.