Tlumočení

Tlumočení

Tlumočení je vysoce specializovaným druhem lidské činnosti. Klade vysoké nároky na kvalifikaci, odborné,  jazykové a v neposlední řadě i komunikativní dovednosti, empatii a morální kvality tlumočníka. Společnost  zohledňuje všechna uvedená specifika při náročném výběru svých tlumočníků. Výsledkem je pak výjimečná týmová práce, jejímž hlavním cílem je spokojenost našich klientů.

Jazyky

Tlumočení provádíme do více než 40 jazyků, přičemž mezi nejžádanější patří angličtina, němčina, španělština, ruština a francouzština.

Druhy tlumočených akcí

Naše společnost zajišťuje tlumočení všech druhů akcí, od obchodních schůzek, rautů, recepcí, firemních školení, meetingů, přednášek a prezentací, přes mezinárodní konference, kongresy, semináře, výstavy, vernisáže, veletrhy, až po tiskové konference, mezinárodní politická jednání, státní návštěvy a další VIP akce, včetně tzv. soudního tlumočení.

Techniky tlumočení

Podle způsobu realizace rozeznáváme různé techniky tlumočení. Simultánní tlumočení je souběžné převádění řečníkova projevu do cizího jazyka. Děje se tak bez přestávek a je zcela zachována kontinuita projevu. K tomuto účelu se pak při simultánním tlumočení využívá tlumočnická technika zajišťující přenos projevu řečníka do tlumočnických kabin a přenos přetlumočeného projevu do sluchátek posluchačů. Tento druh tlumočení se nejčastěji využívá na konferencích, sympoziích a kongresech s větším počtem účastníků.

Tzv. konsekutivní tlumočení je druhem tlumočení, při němž řečník hovoří v kratších úsecích, které pak tlumočník převádí do cizího jazyka. Tento druh tlumočení je vhodný pro příležitosti s menším počtem účastníků.

Zajímavou podskupinou je tzv. šušotáž. Tlumočník sedí (či stojí) vedle osoby, pro kterou tlumočí, a tlumeným hlasem převádí obsah projevu ve výchozím jazyce do jazyka cílového. Lze přitom nasadit i tlumočnickou techniku, a to v případě, kdy je šušotáž ve speciálních případech určena pro vícero osob.

Termíny realizace tlumočení

Tlumočení všech druhů akcí ralizujeme standardně do 3 dnů,  expresně pak rovněž do 2, 4, 8, 12 a 24 hodin.

Způsoby realizace tlumočení

Způsob realizace tlumočení vyplývá z charakteru pořádané akce, jež má být tlumočena. V tomto ohledu jsme plně k dispozici našim klientům. Veškeré konzultace a porady v souvislosti s přípravou tlumočení jsou poskytovány bezplatně.

Komentáře nejsou povoleny.